Anläggningsskiss

När du kommer, kör runt det vita stallet. Parkering sker på andra sidan.

Vatten finns i stallet.

Toalett finns i den lilla kuren vid ridhusets långsida..

Anläggningsskiss2