Träningar

Det finns många tillfällen att träna på Rånäs stall. Du kan läsa mer om tider på första sidan.

En träning på Rånäs för Pytt, faktureras enligt

30 minuter 550 kr (inkl.moms)

Träningar på Foderby faktureras 30 min 600 kronor, inklusive moms.

Pytt med på tävling, regionala och lokala, faktureras enligt

400 kr / timme från dörr till dörr

50 kr milersättning

Pytt med på nationella och internationella tävlingar enligt överenskommelse.